Blog

Feng Shui

FENG SHUİ

Feng Shui (Fung Şuway) milattan önce süregelen eski bir Çin yaşama sanatıdır. Çin’de yaklaşık 4000 yıldan beri uygulanmaktadır. Feng Shui’nin sözlük anlamı “rüzgar” ve “su” dur. İkisi bir araya gelince çevreyle uyum içinde yaşamak anlamına geliyor. Kısacası Feng Shui, doğanın güçlerini ve enerjisini yönlendirme sanatıdır. Binlerce yıldır Çinliler evlerini ve eşyalarını doğru biçimde yerleştirirlerse, zengin bir yaşamı kendilerine sağlayacak pozitif enerjiyi çekeceklerine inanıyorlar.

Feng Shui’nin tarihi oldukça eskidir. Bu tarih Çin’in ilk imparatorlarından Wu’nun bir kaplumbağanın kabuğundaki sihirli kareyi keşfetmesi ile başlıyor. Sihirli karede ilginç olan taraf yatay, dikey ve çapraz sıralarının toplanınca on beş sayısını vermesi idi. Pa-kua (Ba Gua) adını verdikleri bu sihirli kareyi oluşturan dokuz alanın her biri yaşamlarımızın farklı yönü ile ilişkilidir. Örneğin; en üstte, sağ köşedeki kare evlilik alanını simgeliyor.

FENG SHUİ NEDİR?

Feng Shui’nin temel ilkeleri Ch’i, Sharlar, Dokuz Çare, Beş Element, Dağınıklık ve Yin ile Yang’dan oluşur.

- Ch’i bu felsefeye göre her şeye hayat verendir. Kıvrılarak akan bir ırmakta, tatlı esen rüzgarda yada uçarak kayan bir patencide Ch’i bulunabilir.

- Chi’yi beş element oluşturuyor; metal, ateş, su, tahta ve toprak. Her insan doğum tarihine bağlı olarak bu elementlerden biri tarafından yönetilir. Chi iyi aktığında yaşamımız uyumlu ve dengeli olur. Durgunlaştığındaysa, hastalıklara ve şanssızlıklara neden olabilir.

- Sharlar, şanssızlık ve talihsizlik getiren negatif enerjilerdir.

- Her sorunu çözmek için 9 çare vardır: parlak, ağır, içi boş ve elektrikli nesneler, canlılar, sesler, renkler ve içgüdü. Kristal küreler, aynalar, rüzgar çanları, mobiller, bitki ve hayvanlar gibi canlı varlıklar, bambu flütler, taş, kaya veya heykel gibi ağır nesneler, renkler ve elektromanyetik alanları gözetildiği sürece elektrikli aletler ve lambalar evin doğru yerlerinde kullanılırsa, negatif enerji pozitif enerjiye dönüşecektir.

- Yin ve Yang yaşamı şekillendiren ve dengeleyen iki kozmik güçtür. Yin (negatif enerji) karanlık alanları, Yang (pozitif enerji) aydınlığı sembolize eder. Yin Yang sembolünde, siyahın içinde beyaz, beyazın içinde siyah nokta vardır. Zıt renkli noktalar, her şeyin kendi içinde zıddını da barındırdığının sembolüdür. Yin ve Yang arasında sağlanan denge ile aslında evrenin bütünlüğü simgelenir.

FENG SHUİ NASIL UYGULANIR?

Feng Shui ister ev, ister iş yeri olsun, insanların huzuru ve mutluluğu için çalışır. Bunun için uygulamalarında hızlı verim almayı sağlayan ana konuları 8 başlık altında toplar. Bu başlıklara göre yol alır. Feng Shui yöntemleri bu bölümlerin tespiti için görev alır ve bilinen tüm Feng Shui araçları da bu bölümlerdeki iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Araçlar, doğanın parçası olabileceği gibi, el ile üretilmiş herhangi bir şey de olabilir.

Feng Shui uygulamalarına adım atmadan önce evin neresinde olduğunu bilmemiz gereken 8 önemli bölümün başlıkları aşağıdadır.

Maddi Refah
Kariyer,
Ün,Şan,Şöhret,
Aile ve Sağlık,
Yaratıcılık ve Çocuklar,
Evlilik veya Ortaklıklar,
Kişisel Gelişim ve İletişimler,
Yardımcı Enerjiler, Seyahatler, Yardımcılar..

Feng-Shui sertifikasını Metafizik konusunda uzman olan Gökhan Hani kardeşimizden aldım.

1997 ve 2001 yılları arasında Merkezi Kanada’nın (Ottowa) şehrinde bulunan Uluslararası Özel Metafizik Akademisinde(Uzaktan Bilgisayar Destekli Eğitim) 4 yıl teorik ve 1 yıl pratik(İnternational Special Metaphysics Academy) metafizik sistematiği ve neo-ontoloji(varlıkbilim) eğitimleri alarak; Ruh fenomenolojisi (Görüngübilim),Ruh çözümlemesi ve İçsesi-Dış sezi esinleri adlı tezlerini sunarak Kanada da Uluslar arası Akademik Metafizik Uzmanlık Unvanı’nı aldı.
Halen Metafiziksel bir çok alanda çalışmalar yapan Gökhan bey kurslarda veriyor.

Feng Shui ; yaşadığımız iç ve dış mekanları huzur, mutluluk, refah ve sağlık getirecek, hayatımız üzerinde olumlu etkenleri artıracak, olumsuz etkenleri ise önleyecek şekilde düzenleme sanatıdır.

Feng Shui yöntemleri ile doğada var olan güçleri ve enerjiyi nasıl yönlendireceğimizi öğrenebiliriz. Bu yöntemler ile evren içerisinde dengeli ve huzurlu bir yaşama sahip olabiliriz. Yaşadığımız mekanlara ve işyerlerine uygulayabileceğimiz Feng Shui sayesinde şansımızın artmasını, Pozitif enerjinin bizi çevrelemesini sağlayabiliriz.